Tại địa điểm giao hàng tại Nhật Bản, miễn phí vận chuyển cho tất cả các giao dịch mua trên 10.000 JPY. Sau đó, Về nước ngoài.

【販 売 終了】 ラ ・ フ ラ ン ス 特大 ジ ャ ン ボ 4kg 6 個 入 り 8L サ イ ズ

【販売終了】ラ・フランス 特大ジャンボ4kg 6個入り8Lサイズ - foodots. Japan
【販売終了】ラ・フランス 特大ジャンボ4kg 6個入り8Lサイズ - foodots. Japan
Load image into Gallery viewer, 【販売終了】ラ・フランス 特大ジャンボ4kg 6個入り8Lサイズ - foodots. Japan
Load image into Gallery viewer, 【販売終了】ラ・フランス 特大ジャンボ4kg 6個入り8Lサイズ - foodots. Japan

販売価格 ¥5,700

商品価格

only 0 left in stock

山形 県 上山 市
マ ル ホ 観 光 果樹 園 か ら 2020 年
ラ フ ラ ン ス を お 届 け し ま す。

販 売 期限: 2020 12 月 10 日 最終 締 め 切 り

食 べ 頃 が す ぐ わ か る ラ ・ フ ラ ス が 美味 し く 食 ら れ る よ う 、 が や わ ら か く る 予 ・ フ ラ ス が 美味 し く 食 る よ う 、 実 や わ ら か く な る 予 定日 が か れ た。
特大 ジ ャ ン ボ は と て も 大 き く 滅 多 に 市場 に 出 回 る は あ り ま せ
ラ ・ フ ラ ン ス 特大 ジ ャ ン ボ 4kg 6 個 入 り 8L サ イ ズ
5.700 円
Close (esc)

Đăng ký nhận thông báo email

Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi có sản phẩm mới. Mẫu đăng ký địa chỉ email để liên lạc với chúng tôi.

Các điều khoản và điều kiện

Xác minh độ tuổi

Bằng cách nhấp vào enter, bạn đang xác minh rằng bạn đủ tuổi để uống rượu.

探す

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống.
Mua sắm ngay bây giờ