Tại địa điểm giao hàng tại Nhật Bản, miễn phí vận chuyển cho tất cả các giao dịch mua trên 10.000 JPY. Sau đó, Về nước ngoài.

Liên hệ chúng tôi

Vui lòng liên hệ trước để biết giá vận chuyển, v.v.
quán ăn. trao đổi với các cửa hàng và nhà sản xuất để điều chỉnh giá và số lượng sản phẩm bán cho khách hàng. Hãy cho chúng tôi biết nếu có bất kỳ sản phẩm nào bạn quan tâm, ngoài ra nếu bạn muốn mua một sản phẩm như thế này, hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi rất vui khi đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm như vậy.

foodots. は お 店 や 生産者 と 話 を す る こ と で, お 客 様 へ の 販 売 価 格 や 販 売 量 を 調整 し て い ま す. 気 に な る 商品 が ご ざ い ま し た ら お 知 ら せ く だ さ い. ま た, 「こ ん な 食材 が 欲 し い.」 と い う ご 要 望に も 対 応 し て お り ま す。

Gửi email cho chúng tôi

Close (esc)

Đăng ký nhận thông báo email

Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi có sản phẩm mới. Mẫu đăng ký địa chỉ email để liên lạc với chúng tôi.

Các điều khoản và điều kiện

Xác minh độ tuổi

Bằng cách nhấp vào enter, bạn đang xác minh rằng bạn đủ tuổi để uống rượu.

探す

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống.
Mua sắm ngay bây giờ